ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 1
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750088
รหัส Smis 8 หลัก :
  37010105
รหัส Obec 6 หลัก :
  750088
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nikhomchanumansongkhro 1
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านนิคมแปลง 4
ตำบล :
  ชานุมาน
อำเภอ :
  ชานุมาน
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37210
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2516
อีเมล์ :
  amnat0105@amnat-ed.go.th,Sangdaw14@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ชานุมาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  85 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09:44:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 1


นางมณีพร ชูฉัฎฐะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2