ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750091
รหัส Smis 8 หลัก :
  37010099
รหัส Obec 6 หลัก :
  750091
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนโคกสารวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chomchonkhoksanwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านโคกเจริญ
ตำบล :
  โคกสาร
อำเภอ :
  ชานุมาน
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37210
โทรศัพท์ :
  0810760198
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2462
อีเมล์ :
  khoksan@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสาร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 10:13:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา


นายสุพรรณ หอมจำปา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2