ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำเดือย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750094
รหัส Smis 8 หลัก :
  37010087
รหัส Obec 6 หลัก :
  750094
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำเดือย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KHAMDUEY
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านคำเดือย
ตำบล :
  คำเขื่อนแก้ว
อำเภอ :
  ชานุมาน
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37210
โทรศัพท์ :
  045-520018
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/06/2462
อีเมล์ :
  amnat0087@amnat-ed.go.th,Cn214@obec.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำนาจเจริญ 4 (ชานุมาน)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.คำเขี่อนแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09:27:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำเดือย


นายไกรศรี โสวันนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเดือย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2