ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่ายางชุมสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750095
รหัส Smis 8 หลัก :
  37010090
รหัส Obec 6 หลัก :
  750095
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหล่ายางชุมสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Laoyangchumsamakkee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านสงยาง
ตำบล :
  คำเขื่อนแก้ว
อำเภอ :
  ชานุมาน
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37210
โทรศัพท์ :
  0868827015
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 สิงหาคม 2481
อีเมล์ :
  amnat0090@amnat-ed.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.คำเขี่อนแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  79 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:27:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหล่ายางชุมสามัคคี


นางวงเดือน จิตตปรัชญากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่ายางชุมสามัคคี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2