ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแมงดา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750100
รหัส Smis 8 หลัก :
  37010109
รหัส Obec 6 หลัก :
  750100
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแมงดา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NongMaengDa school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองแมงดา
ตำบล :
  ป่าก่อ
อำเภอ :
  ชานุมาน
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37210
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2502
อีเมล์ :
  nmdschool@amnat-ed.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำนาจเจริญ 4(ชานุมาน)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ป่าก่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 23:55:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแมงดา


นายประศาสน์ สิงห์นาค
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแมงดา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2