ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนาเจริญหนองแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750102
รหัส Smis 8 หลัก :
  37010091
รหัส Obec 6 หลัก :
  750102
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นาเจริญหนองแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nacharoen Nongdaeng School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านพรเจริญ
ตำบล :
  คำเขื่อนแก้ว
อำเภอ :
  ชานุมาน
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37210
โทรศัพท์ :
  045-520006
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 พฤษภาคม 2535
อีเมล์ :
  amnat0091@amnat-ed.go.th,nnd-school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำนาจเจริญ 4 (ชานุมาน)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.คำเขี่อนแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 02:55:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนาเจริญหนองแดง


นางวัจนารัตน์ ภูตะเวช
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเจริญหนองแดง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2