ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750151
รหัส Smis 8 หลัก :
  37010156
รหัส Obec 6 หลัก :
  750151
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านม่วงสวาสดิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Maung Sawat School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านม่วงสวาสดิ์
ตำบล :
  พนา
อำเภอ :
  พนา
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37180
โทรศัพท์ :
  045-463513
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  amnat0156@amnat-ed.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 12:11:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์


ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์เพ็ญ รูปแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2