ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาสะอาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750175
รหัส Smis 8 หลัก :
  37010185
รหัส Obec 6 หลัก :
  750175
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาสะอาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannasaard
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านนาสะอาด
ตำบล :
  เสนางคนิคม
อำเภอ :
  เสนางคนิคม
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37290
โทรศัพท์ :
  45520045
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 พ.ค. 2482
อีเมล์ :
  amnat0185@amnat-ed.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  1 เสนางคนิคม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลสิริเสนางค์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  29 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:59:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาสะอาด


นายบุญส่ง เศรษฐสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสะอาด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2