ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคล้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750176
รหัส Smis 8 หลัก :
  37010181
รหัส Obec 6 หลัก :
  750176
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองคล้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongkla
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านหนองคล้า
ตำบล :
  เสนางคนิคม
อำเภอ :
  เสนางคนิคม
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37290
โทรศัพท์ :
  045-520082
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2499
อีเมล์ :
  amnat0181@amnat-ed.go.th .nhongcla@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทต.สิริเสนางค์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 สิงหาคม 2564 เวลา 16:22:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองคล้า


นายมานิท จันทร์โสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคล้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2