ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750177
รหัส Smis 8 หลัก :
  37010175
รหัส Obec 6 หลัก :
  750177
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพนทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banponthong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านโพนทอง
ตำบล :
  โพนทอง
อำเภอ :
  เสนางคนิคม
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37290
โทรศัพท์ :
  045-550120
โทรสาร :
  045550120
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 เม.ย. 2450
อีเมล์ :
  amnat0175@amnat-ed.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  1 (เสนางคนิคม)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.โพนทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  31 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:57:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพนทอง


นายพรชัย จันทศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน