ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750179
รหัส Smis 8 หลัก :
  37010177
รหัส Obec 6 หลัก :
  750179
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองโนสวนโคก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban-nongno-suankhok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านหนองโน
ตำบล :
  โพนทอง
อำเภอ :
  เสนางคนิคม
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37290
โทรศัพท์ :
  0818769766
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/09/2492
อีเมล์ :
  amnat0177@amnat-ed.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.โพนทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:55:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก


นายทองเลียน โสเสมอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2