ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750181
รหัส Smis 8 หลัก :
  37010191
รหัส Obec 6 หลัก :
  750181
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongmasiangnonmuang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองมะเสี่ยง
ตำบล :
  หนองไฮ
อำเภอ :
  เสนางคนิคม
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37290
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2482
อีเมล์ :
  amnat0191@amnat-ed.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หนองไฮ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 10:03:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง


นางสาวจันทร์เพ็ญ อรพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2