ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750188
รหัส Smis 8 หลัก :
  37010178
รหัส Obec 6 หลัก :
  750188
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาหนองใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nanongyi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านนาหนองใหญ่
ตำบล :
  ไร่สีสุก
อำเภอ :
  เสนางคนิคม
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37290
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  05/05/2448
อีเมล์ :
  amnat0178@amnat-ed.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ไร่สีสุก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 11:28:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่


นายวาสนา พรมวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2