ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหัวดงหนองคลอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750201
รหัส Smis 8 หลัก :
  37010202
รหัส Obec 6 หลัก :
  750201
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หัวดงหนองคลอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  HuadongNongklong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านหัวดง
ตำบล :
  เค็งใหญ่
อำเภอ :
  หัวตะพาน
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37240
โทรศัพท์ :
  0887271695
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2499
อีเมล์ :
  amnat0202@amnat-ed.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทต.เค็งใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09:21:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหัวดงหนองคลอง


นายภีรพัฒน์ อุทธา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวดงหนองคลอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2