ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750204
รหัส Smis 8 หลัก :
  37010195
รหัส Obec 6 หลัก :
  750204
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านคำพระ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Choomchon Ban Khumpra school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านคำพระ
ตำบล :
  คำพระ
อำเภอ :
  หัวตะพาน
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37240
โทรศัพท์ :
  045-469972
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2460
อีเมล์ :
  amnat0195@amnat-ed.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำพระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 ตุลาคม 2563 เวลา 10:05:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ


นายชาญ สาทาวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2