ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750211
รหัส Smis 8 หลัก :
  37010211
รหัส Obec 6 หลัก :
  750211
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คุรุประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kuruprachasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านหนองแอวมอง
ตำบล :
  โพนเมืองน้อย
อำเภอ :
  หัวตะพาน
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37240
โทรศัพท์ :
  045989878
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2518
อีเมล์ :
  amnat0211@amnat-ed.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หัวตะพาน 13
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.โพนเมืองน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  39 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 10:44:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์


ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์ วิเศษสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2