ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750213
รหัส Smis 8 หลัก :
  37010213
รหัส Obec 6 หลัก :
  750213
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนค้อทุ่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONKORTOONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านโนนค้อทุ่ง
ตำบล :
  โพนเมืองน้อย
อำเภอ :
  หัวตะพาน
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37240
โทรศัพท์ :
  0851055342
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/04/2454
อีเมล์ :
  amnat0213@amnat-ed.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
   เครือข่าย 1 หัวตะพาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนเมืองน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:28:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่ง


นายสมเดช ศรีวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2