ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750214
รหัส Smis 8 หลัก :
  37010229
รหัส Obec 6 หลัก :
  750214
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongkaew School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านหนองแก้ว
ตำบล :
  หนองแก้ว
อำเภอ :
  หัวตะพาน
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37240
โทรศัพท์ :
  045-989885
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2458
อีเมล์ :
  amnat0229@amnat-ed.go.th /ht612@obec.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หนองแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 10:24:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแก้ว


นายทวี คลังทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2