ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750215
รหัส Smis 8 หลัก :
  37010214
รหัส Obec 6 หลัก :
  750215
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพนเมืองน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banponmuangnoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านน้อยนาเวิน
ตำบล :
  โพนเมืองน้อย
อำเภอ :
  หัวตะพาน
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37240
โทรศัพท์ :
  0834645949
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 พ.ค. 2481
อีเมล์ :
  amnat0214@amnat-ed.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.โพนเมืองน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30.6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12.7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 ตุลาคม 2563 เวลา 09:42:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย


นายจักรพงษ์ สุดาชม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2