ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750216
รหัส Smis 8 หลัก :
  37010215
รหัส Obec 6 หลัก :
  750216
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหล่าขวาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banloawkhoaw
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านเหล่าพัฒนา
ตำบล :
  โพนเมืองน้อย
อำเภอ :
  หัวตะพาน
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37240
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ธันวาคม 2477
อีเมล์ :
  amnat0215@amnat-ed.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  13 หัวตะพาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.โพนเมืองน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40.6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 16:03:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว


นายสุพัฒน์ ขวาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าขวาว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2