ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำข่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750218
รหัส Smis 8 หลัก :
  37010221
รหัส Obec 6 หลัก :
  750218
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำข่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhamka
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านคำข่า
ตำบล :
  สร้างถ่อน้อย
อำเภอ :
  หัวตะพาน
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37240
โทรศัพท์ :
  0613591454
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 กันยายน 2480
อีเมล์ :
  amnat0221@amnat-ed.go.th ,khamkaschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สร้างถ่อน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  44 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:29:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำข่า


นายสุพรรณ หินทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำข่า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2