ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750223
รหัส Smis 8 หลัก :
  37010226
รหัส Obec 6 หลัก :
  750223
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสร้างถ่อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansangtho school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านสร้างถ่อใน
ตำบล :
  สร้างถ่อน้อย
อำเภอ :
  หัวตะพาน
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37240
โทรศัพท์ :
  045-548012
โทรสาร :
  045548012
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  06/06/2466
อีเมล์ :
  amnat0226@amnat-ed.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.สร้างถ่อน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46.0 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6.0 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 11:44:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ


นายประมวล กรีฑาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างถ่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2