ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขอน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750226
รหัส Smis 8 หลัก :
  37010234
รหัส Obec 6 หลัก :
  750226
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองขอน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongkhon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหนองขอน
ตำบล :
  หัวตะพาน
อำเภอ :
  หัวตะพาน
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37240
โทรศัพท์ :
  045-469651
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27/06/2509
อีเมล์ :
  amnat0234@amnat-ed.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  12 หัวตะพาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหัวตะพาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:29:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองขอน


นายวิญญู คณาเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขอน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2