ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750228
รหัส Smis 8 หลัก :
  37010235
รหัส Obec 6 หลัก :
  750228
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโสกท่าวังหิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansoktawanghin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านโสกท่าวังหิน
ตำบล :
  หัวตะพาน
อำเภอ :
  หัวตะพาน
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37240
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 พฤษภาคม พ.ศ.2482
อีเมล์ :
  amnat0235@amnat-ed.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  2 หัวตะพาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  รัตนวารีศรีเจริญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:54:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน


นายสุรชัย ป้อมอาษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2