ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750239
รหัส Smis 8 หลัก :
  37010243
รหัส Obec 6 หลัก :
  750239
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงมะยางหนองนกหอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ิBanDongmayangnongnokho
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านดงมะยาง
ตำบล :
  ดงมะยาง
อำเภอ :
  ลืออำนาจ
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37120
โทรศัพท์ :
  0813213139
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2460
อีเมล์ :
  amnat0243@amnat-ed.go.th,dongmayang_sc@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลดงมะยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:54:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ


นายเตชพล พิมพ์เทพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2