ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำซับ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750240
รหัส Smis 8 หลัก :
  37010252
รหัส Obec 6 หลัก :
  750240
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำซับ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannamsub
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านน้ำซับ
ตำบล :
  แมด
อำเภอ :
  ลืออำนาจ
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37120
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2492
อีเมล์ :
  bannamsub.lueamnat@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.แมด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 20:13:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำซับ


นางสาวเรณู เข็มพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำซับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2