ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางช้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750253
รหัส Smis 8 หลัก :
  37010261
รหัส Obec 6 หลัก :
  750253
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านยางช้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  yangcha
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านยางช้า
ตำบล :
  อำนาจ
อำเภอ :
  ลืออำนาจ
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37120
โทรศัพท์ :
  045-272385
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   2501
อีเมล์ :
  amnat0261@amnat-ed.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลสามหนอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 11:55:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านยางช้า


นางสาวนันทิดา ปฏิวรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางช้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2