ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750256
รหัส Smis 8 หลัก :
  37010251
รหัส Obec 6 หลัก :
  750256
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Laofaisalasamukkee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านศาลา
ตำบล :
  แมด
อำเภอ :
  ลืออำนาจ
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37120
โทรศัพท์ :
  045520087
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 พ.ค. 2482
อีเมล์ :
  amnat0251@amnat-ed.go.th,la526@obec.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  11
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.แมด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 03:46:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี


นางสุภาภรณ์ ปาวรีย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2