ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอำนาจเจริญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750262
รหัส Smis 8 หลัก :
  37012001
รหัส Obec 6 หลัก :
  750262
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อำนาจเจริญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  AMNATCHAROEN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้าน-
ตำบล :
  บุ่ง
อำเภอ :
  เมืองอำนาจเจริญ
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37000
โทรศัพท์ :
  045-511959
โทรสาร :
  045511960
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2494
อีเมล์ :
  anc@anc.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อำนาจเจริญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:15:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอำนาจเจริญ


ว่าที่ร้อยโทวิเศษ แก้วมีศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน