ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750263
รหัส Smis 8 หลัก :
  37012005
รหัส Obec 6 หลัก :
  750263
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คึมใหญ่วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khuemyaiwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านคึมใหญ่
ตำบล :
  คึมใหญ่
อำเภอ :
  เมืองอำนาจเจริญ
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37000
โทรศัพท์ :
  045-553098
โทรสาร :
  045-553098
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2518
อีเมล์ :
  Khuemwit124@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 1 เมืองอำนาจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คึมใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 11:07:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา


ดร.อนงค์นุช วิริยสุขหทัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2