ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750264
รหัส Smis 8 หลัก :
  37012007
รหัส Obec 6 หลัก :
  750264
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ปลาค้าววิทยานุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Plakhaowitthayanuson
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองน้ำเที่ยง
ตำบล :
  ปลาค้าว
อำเภอ :
  เมืองอำนาจเจริญ
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 กรกฎาคม 2519
อีเมล์ :
  pws@pkwts.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  85 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 16:10:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์


นายปรีชา บัณฑิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2