ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเสนางคนิคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750278
รหัส Smis 8 หลัก :
  37012017
รหัส Obec 6 หลัก :
  750278
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เสนางคนิคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  senangkhanikhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านหนองทับม้า
ตำบล :
  เสนางคนิคม
อำเภอ :
  เสนางคนิคม
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37290
โทรศัพท์ :
  045461009
โทรสาร :
  045461362
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 มีนาคม 2520
อีเมล์ :
  amnat_113@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เสนางคนิคม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  200 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 12:05:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเสนางคนิคม


นายรัศมี ถิ่นขาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนางคนิคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน