ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750279
รหัส Smis 8 หลัก :
  37012018
รหัส Obec 6 หลัก :
  750279
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นาเวียงจุลดิศวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Naviengjulladitwittaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านโคกกลาง
ตำบล :
  นาเวียง
อำเภอ :
  เสนางคนิคม
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37290
โทรศัพท์ :
  045-984659
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22/02/2537
อีเมล์ :
  naviangjulladitwittaya59@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาเวียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  126 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19.6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 14:48:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา


ว่าที่ร้อยตรีพีระพงษ์ สิงห์จันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน