ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยคอม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660059
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030084
รหัส Obec 6 หลัก :
  660059
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยคอม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhkoukom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านห้วยคอม
ตำบล :
  เซกา
อำเภอ :
  เซกา
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  43150
โทรศัพท์ :
  0872145078
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 สิงหาคม 1986
อีเมล์ :
  siripol2507@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  96 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 15:07:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยคอม


นางสาวรัชณี บุญชาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยคอม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน