ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเซกา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660060
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030085
รหัส Obec 6 หลัก :
  660060
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลเซกา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanseka School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านเซกา
ตำบล :
  เซกา
อำเภอ :
  เซกา
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38150
โทรศัพท์ :
  042489152
โทรสาร :
  042489152
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2463
อีเมล์ :
  info@anubanseka.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลศรีพนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  88 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มกราคม 2563 เวลา 11:39:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลเซกา


นายปัญญา สัจจะสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเซกา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน