ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660061
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030086
รหัส Obec 6 หลัก :
  660061
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonsoongschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านโนนสูง
ตำบล :
  เซกา
อำเภอ :
  เซกา
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38150
โทรศัพท์ :
  0892745265
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/04/2478
อีเมล์ :
  bnsschool62@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เซกา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  88 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 เมษายน 2563 เวลา 14:55:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน