ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660062
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030079
รหัส Obec 6 หลัก :
  660062
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยผักขะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAN HAUYPAKKHA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   22   บ้านห้วยผักขะเหนือ
ตำบล :
  เซกา
อำเภอ :
  เซกา
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38150
โทรศัพท์ :
  042436890
โทรสาร :
  042436890
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 มิ.ย. 2505
อีเมล์ :
  hpk-tsrschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เซกา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 17:06:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ


นายคนอง ศรีสรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผักขะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน