ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660063
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030080
รหัส Obec 6 หลัก :
  660063
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนางัวสายปัญญา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NANGUASAIPANYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านนางัว
ตำบล :
  เซกา
อำเภอ :
  เซกา
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38150
โทรศัพท์ :
  0973131094
โทรสาร :
  ----
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/8/2486
อีเมล์ :
  nsp_n@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  87 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 ธันวาคม 2562 เวลา 22:35:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา


นายนพดล ศรีสม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน