ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าคาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660065
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030100
รหัส Obec 6 หลัก :
  660065
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหล่าคาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banlaokam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านเหล่าคาม
ตำบล :
  น้ำจั้น
อำเภอ :
  เซกา
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38150
โทรศัพท์ :
  042422224
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำจั้น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 พฤศจิกายน 2560 เวลา 03:38:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหล่าคาม


นายณัฐพงษ์ สัตตาคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าคาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน