ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660067
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030099
รหัส Obec 6 หลัก :
  660067
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงกะพุงหนองนาแซง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandongkapongnongnasang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านดงกะพุง
ตำบล :
  น้ำจั้น
อำเภอ :
  เซกา
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38150
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 กันยายน 2511
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำจั้น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  85 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 13:29:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง


นายประดับ มหาโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน