ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านซาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660071
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030074
รหัส Obec 6 หลัก :
  660071
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านซาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchonbansang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านซาง
ตำบล :
  ซาง
อำเภอ :
  เซกา
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38150
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7/8/2473
อีเมล์ :
  choomchonbansang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มซาง-หนองทุ่ม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลซาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 16:05:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านซาง


นางภาวินันท์ นามศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านซาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน