ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าสำราญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660072
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030075
รหัส Obec 6 หลัก :
  660072
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าสำราญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thasamran
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านท่าสำราญ
ตำบล :
  ซาง
อำเภอ :
  เซกา
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38150
โทรศัพท์ :
  0819540605
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน พ.ศ.2501
อีเมล์ :
  banthasumran@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ซาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 13:46:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าสำราญ


นายสุนทร จันชมภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสำราญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน