ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660074
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030077
รหัส Obec 6 หลัก :
  660074
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกบริการสันกำแพง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kokborikansankhampheang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านสันกำแพง
ตำบล :
  เซกา
อำเภอ :
  เซกา
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38150
โทรศัพท์ :
  042479800
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2502
อีเมล์ :
  kbsp2502@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลซาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 13:34:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง


นายสิทธิชัย หารธงชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน