ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660075
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030119
รหัส Obec 6 หลัก :
  660075
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหล่าหนองยาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banlaonongyang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านเหล่า
ตำบล :
  หนองทุ่ม
อำเภอ :
  เซกา
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38150
โทรศัพท์ :
  042489946
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2514
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองทุ่ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  87 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 13:25:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง


นางอรุณี ถนัดค้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน