ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจิก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660077
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030121
รหัส Obec 6 หลัก :
  660077
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองจิก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannokgic
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านหนองจิก
ตำบล :
  หนองทุ่ม
อำเภอ :
  เซกา
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38150
โทรศัพท์ :
  0962701290
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/2/2516
อีเมล์ :
  0
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ซาง - หนองทุ่ม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองทุ่ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:18:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองจิก


นายทักษ์ ใจแน่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน