ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660082
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030089
รหัส Obec 6 หลัก :
  660082
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองบัวแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongbuadang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านหนองบัวแดง
ตำบล :
  ท่ากกแดง
อำเภอ :
  เซกา
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38150
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24/04/2487
อีเมล์ :
  bd38150@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่ากกแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  72 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 10:51:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง


นางจุฬาลักษณ์ งามฉวี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน