ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660083
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030090
รหัส Obec 6 หลัก :
  660083
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banphonoinongsim school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านหนองสิมพัฒนา
ตำบล :
  ท่ากกแดง
อำเภอ :
  เซกา
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38150
โทรศัพท์ :
  0885724619
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/5/2516
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่ากกแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 05:15:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม


นายอนุพูล เทศารินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน