ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660084
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030091
รหัส Obec 6 หลัก :
  660084
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่ากกต้อง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Takoktong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านท่ากกต้อง
ตำบล :
  ท่ากกแดง
อำเภอ :
  เซกา
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38150
โทรศัพท์ :
  042430117
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/5/2506
อีเมล์ :
  wannapha113@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่ากกแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09:52:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง


นายอมรศักดิ์ บัวโฮม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ากกต้อง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน