ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าสะอาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660085
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030097
รหัส Obec 6 หลัก :
  660085
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าสะอาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Thasaad School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านท่าสะอาด
ตำบล :
  ท่าสะอาด
อำเภอ :
  เซกา
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38150
โทรศัพท์ :
  042021093
โทรสาร :
  042021093
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 สิงหาคม พ.ศ. 2498
อีเมล์ :
  tsaschool@Thailand.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่ากกแดง-ท่าสะอาด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบาลท่าสะอาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  62 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 สิงหาคม 2562 เวลา 13:40:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าสะอาด


นายภูริทัต ภูร์ชัยแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสะอาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน