ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวแฮต
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660086
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030093
รหัส Obec 6 หลัก :
  660086
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหัวแฮต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Huahat School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหัวแฮต
ตำบล :
  ท่าสะอาด
อำเภอ :
  เซกา
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38150
โทรศัพท์ :
  0868754655
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11/09/2501
อีเมล์ :
  huahatbk@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบาลท่าสะอาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 15:59:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหัวแฮต


นายสมบูรณ์ จันทรุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวแฮต

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน